Polityka prywatności i cookies

Administratorem danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem strony internetowej www.boguslawagontarz.pl (dalej również, jako: „Strona”) jest Gabinet Psychoterapii i Rozwoju PRZYSTANEK EMPATIA – Bogusława Gontarz, NIP: 7393571127, z siedzibą przy ul. Antoniego Słonimskiego 5/12, 80-280 Gdańsk w osobie właściciela Bogusławy Gontarz, kontakt e-mail: kontakt@boguslawagontarz.pl (dalej jako: „Administratorem”,  „ADO”).

ADO dba o ochronę danych osobowych i prywatności osób odwiedzających Stronę oraz stacjonarnie korzystających z usług Gabinetu Psychoterapii i Rozwoju PRZYSTANEK EMPATIA – Bogusława Gontarz (zwanych dalej: „Użytkownikami”, „Państwa”). Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Strony oraz stacjonarnie (m.in. gabinecie, miejscu realizacji szkolenia) są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”).

 

Chcę, aby każdy był pewny, że Jego dane są u mnie bezpieczne, a także w pełni rozumiał, w jaki sposób je wykorzystuje, aby zaoferować lepsze i bardziej spersonalizowane usługi. Właśnie dlatego została opracowana ta Polityka prywatności i cookies (dalej jako: „Polityka”), która:

 • określa rodzaje danych osobowych, które gromadzę;
 • wyjaśnia, w jaki sposób i dlaczego zbieram i wykorzystuje dane osobowe;
 • wyjaśnia, kiedy i dlaczego udostępniam dane osobowe innym organizacjom;
 • wyjaśnia prawa i wybory, które mają Państwo w kwestii swoich danych osobowych.

W związku z oferowanymi usługami, chcę, aby jasne było, co obejmuje ta Polityka. Niniejsza Polityka dotyczy każdego kto korzysta z moich usług (dalej jako: „Usługi”).

 1. Korzystanie z moich Usług

Korzystanie z moich usług oznacza:

 • Umówienie się na wizytę zarówno samodzielnie za pośrednictwem strony internetowej, jak i bezpośrednio w kontakcie telefonicznym lub mailowym, a także na spotkaniu konsultacyjnym.
 • Korzystanie ze Strony, w tym jej przeglądanie i korzystanie z formularza kontaktowego.
 • Komunikację w zakresie świadczonych usług psychologicznych, terapeutycznych oraz szkoleniowych i warsztatowych.
 • Udział w konsultacjach, terapii lub szkoleniu/warsztacie.

Uwaga! Strona może zawierać linki do innych stron internetowych obsługiwanych przez inne podmioty, które mają własne zasady i polityki prywatności, które wyjaśniają, w jaki sposób wykorzystują Państwa dane osobowe. W takich sytuacjach proszę o dokładne zapoznanie się z rzeczonymi warunkami i politykami prywatności przed podaniem jakichkolwiek danych osobowych na takiej stronie internetowej, ponieważ nie ponoszę żadnej odpowiedzialności za strony internetowe innych podmiotów.

 1. Dane osobowe, które zbieram
Kiedy zbieram? Co zbieram?
Rejestrując się i/lub korzystając z Usług. Państwa dane osobowe, w tym: adres e-mail oraz numer telefonu. Jeśli zamiast paragonu będą Państwo potrzebować fakturę lub będą Państwo dokonywać płatności przelewem poproszę również o podanie adresu zamieszkania.
Przeglądając Stronę. Informacje o sposobie przeglądania mojej Strony oraz informacje o kliknięciu jednej z moich reklam (w tym na stronach internetowych innych organizacji).

Informacje o wszelkich urządzeniach używanych do uzyskania dostępu do naszych Usług (w tym marka, model i system operacyjny, adres IP, typ przeglądarki i identyfikatory urządzeń mobilnych.

Kontaktując się ze mną lub kiedy ja kontaktuje się z Państwem. Dane osobowe, które podają Państwo na swój temat, za każdym razem, kiedy kontaktują się ze mną w sprawie moich Usług (na przykład imię
i nazwisko, dane kontaktowe), w tym przez telefon,
e-mail lub pocztę lub podczas rozmowy ze mną za pośrednictwem mediów społecznościowych.Szczegółowe informacje o wiadomościach e-mail i innych wiadomościach cyfrowych, które wysyłam do Ciebie, wraz z wszelkimi linkami, które Państwo klikniecie.Opinie z ankiet satysfakcji klientów / ewaluacji zajęć.

 

Mogę również wykorzystywać dane osobowe z innych źródeł jak: specjalistyczne firmy, które dostarczają informacje, moi partnerzy handlowi i rejestry publiczne. Tego typu dane osobowe pomagają, m.in.:

 • dokonać przeglądu i poprawić dokładność posiadanych danych;
 • poprawić i zmierzyć skuteczność komunikacji marketingowej, w tym reklam online.

 

Odbiorcami podanych przez Użytkownika danych osobowych są również dostawcy towarów i usług ADO niezbędnych do realizacji usług oraz podmioty, którym ADO powierzył przetwarzanie danych osobowych Użytkownika.

 

 1. Jak i dlaczego używam danych osobowych. Cel przetwarzania danych.

W poniższej tabeli szczegółowo wyjaśniam główne cele w jakich i dlaczego wykorzystuje dane osobowe.

Używam danych osobowych do: Przetwarzanie Państwa danych pozwala mi na: Dlaczego przetwarzam Państwa dane osobowe? Podstawa prawna
Zapewnienia
dostępności
usług
Realizację
umówionej
wizyty.Realizację szkolenia/warsztatu.
Celem realizacji usług, z których chcą Państwo skorzystać. 6 ust. 1 lit. b) RODO

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolna, ale niezbędna dla skorzystania z usługi świadczonej przez ADO.

Kontaktu i interakcji Kontaktu z Państwem w sprawie moich Usług, m.in. przez telefon, e-mail,  pocztę, lub interakcji poprzez posty w mediach społecznościowych oraz Stronie. Chcąc służyć Państwu w sposób spersonalizowany wykorzystuje dane osobowe w celu udzielenia odpowiedzi na rozpoczęty kontakt / interakcję. 6 ust 1 lit. a) RODO

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolna, ale niezbędna dla skorzystania z usług świadczonych przez ADO.

Zarządzania i usprawniania codziennych operacji biznesowych Zarządzanie i ulepszanie Strony Używam plików cookies i podobnych technologii w na mojej Stronie, aby poprawić jakość obsługi klienta. Niektóre pliki cookies są niezbędne, więc nie należy ich wyłączać, aby móc korzystać ze wszystkich funkcji mojej Strony. Więcej informacji o plikach cookies i sposobach ich wyłączenia można znaleźć w sekcji Pliki cookies niniejszej Polityki prywatności i cookies. 6 ust 1 lit. f) RODO
Personalizowania usług pod Państwa  oczekiwania Analizowania Państwa nawyków przeglądania naszego Serwisu, aby móc lepiej zrozumieć  użytkownika oraz zapewnić spersonalizowane usługi. Przeglądanie zachowań pozwala mi personalizować usługi. Pomoże mi to spełnić Państwa potrzeby jako użytkownika. 6 ust 1 lit. f) RODO
Zapraszania do udziału w ankietach satysfakcji użytkownika i innych badaniach rynku prowadzonych przeze mnie i inne organizacje działające w moim  imieniu. W tym prowadzenia analiz statystycznych i jakościowych. Przeprowadzanie badania rynkowego / zebrania opinii w celu udoskonalenia Usług. Jest niezbędne do skontaktowania się z Państwem w sprawie ankiety / wyrażeniu opinii o moich usługach.

Udział w badaniu rynkowym jest dobrowolny.

Udział bądź jego brak w  badaniach rynkowych nie wpłynie na jakość i zdolność do korzystania z moich Usług.

6 ust 1 lit. f) RODO

 

Inne usprawiedliwione prawnie cele w używaniu Państwa danych osobowych

Wykorzystanie danych osobowych opierające się o 6 ust 1 lit. f) RODO obejmuje również:

 • promowanie i wprowadzania na rynek moich usług;
 • nawiązanie kontaktu poprzez e-mail: kontakt@boguslawagotarz.pl
 • przetwarzanie danych Użytkownika w celu zapewnienia prawidłowego wyświetlania Strony na urządzeniu wykorzystywanym przez Użytkownika, dostosowania zawartości Strony do preferencji Użytkowników i jej ciągłej optymalizacji, a także zapewnienia ciągłości sesji Użytkownika.
 • zapobieganie wykrywania nadużyć oraz weryfikacji wiarygodności płatniczej Użytkownika;
 • obsługę procesu zarządzanie skargami i rozwiązywania wszelkich sporów;
 • ochronę i wsparcie mojej działalności, współpracowników, użytkowników;
 • testowanie i rozwijanie nowych usług, a także ulepszanie już istniejących;
 • wymogi prawne / regulacyjne.

 

 1. Profilowanie

Dane osobowe Usługobiorcy nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

 

 1. PLIKI COOKIES

W celu zapewnienia prawidłowego działania i wyświetlania Strony na urządzeniu wykorzystywanym przez Użytkownika, dostosowania zawartości Strony do preferencji Użytkowników i jej ciągłej optymalizacji, a także zapewnienia ciągłości sesji Użytkownika (art. 6 ust 1 lit. f) RODO), strona wykorzystuje pliki cookies.

Pliki cookies to niewielkie pliki zapisywane na komputerze Użytkownika, w których przechowywane są ustawienia i inne informacje związane z korzystaniem przez niego ze Strony ADO. Pliki cookies pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia Użytkownika i dzięki temu odpowiednio wyświetlać Stronę.

 1. a) Strona internetowa ADO używa plików tekstowych zwanych Cookies.
 2. b)  Cookies zapisywane są przez serwer na komputerze ADO.
 3. c)  W celu korzystania ze strony internetowej ADO konieczne jest zezwolenie na przechowywanie na komputerze ADO Cookies. Brak zezwolenia może oznaczać brak możliwości lub utrudnienia w korzystaniu ze Strony ADO.
 4. d)  Cookies nie służą do gromadzenia danych osobowych.
 5. e)  Cookies nie zmieniają konfiguracji komputera Użytkownika, nie służą do instalowania bądź odinstalowania jakichkolwiek programu komputerowego, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika.
 6. f) ADO zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania ze stron internetowych Strony. ADO oświadcza, że w takim przypadku podmiotom takim nie zostaną udostępnione żadne dane identyfikujące Użytkowników.
 7. g)  W reklamach zamieszczanych na Stronie mogą być wykorzystywane Cookies podmiotów trzecich, mające na celu umożliwienie analizy skuteczności kampanii reklamowej. Polityka Prywatności nie reguluje zasad wykorzystania mechanizmu cookies przez podmioty trzecie.
 8. h) W ramach Strony ADO stosowane są trzy rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) „stałe” (persistent cookies) oraz analityczne. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania (opuszczenia strony). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Cookies „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Użytkonika w zakresie zawartości strony internetowej ADO. Gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony, typie strony, z jakiej Użytkownik został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Użytkownika na Stronie ADO. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze Strony.
 9. i)  Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2017.1907 ze zm.) Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.

Jak zarządzać plikami cookies – instrukcje producentów przeglądarek:

  • Mozilla Firefox: hkp://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
  • InternetExplorer:hkp://support.microsom.com/kb/278835/pl
  • Google Chrome: hkp://support.google.com/chrome/bin/answer.py? hl=pl&answer=95647
  • Safari:
 hkp://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowaniezawartosci/
  • Opera: 
 hkp://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html

ADO zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP odwiedzających Stronę ADO, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu strony internetowej ADO.

 

 1. W jaki sposób i dlaczego udostępniam dane osobowe dostawcom usług

W tej sekcji wyjaśniam w jaki sposób i dlaczego udostępniam dane osobowe dostawcom usług. Kiedy udostępniam dane osobowe tym firmom, wymagamy od nich zachowania bezpieczeństwa i nie wolno im wykorzystywać danych osobowych do własnych celów marketingowych.

Dane osobowe, które od Państwa zbieram, mogą być przekazywane i przechowywane w miejscu docelowym poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (“EOG”). Mogą być również przetwarzane przez firmy działające poza EOG, które pracują dla mnie lub dla jednego z moich dostawców usług.

Współpracuje ze starannie wybranymi dostawcami usług, którzy realizują określone funkcje w moim imieniu. Należą do nich na przykład firmy, które pomagają mi w świadczeniu: usług księgowych, usług technologicznych, przechowywaniu i łączeniu danych, przetwarzaniu płatności. Udostępniamy tylko dane osobowe, które umożliwiają moim dostawcom świadczenie tych usług. Niektórzy z dostawców usług, z którymi współpracuje, obsługują kanały mediów online w ramach których mogą umieszczać odpowiednie reklamy usług, np. możesz zobaczyć ogłoszenie o moich usługach, gdy m.in. korzystasz z określonej witryny społecznościowej.

Mogę udostępniać dane osobowe organom państwowym w następujących okolicznościach:

 • gdy prawo lub organ publiczny twierdzi, że muszę udostępnić dane osobowe;
 • gdy muszę udostępnić dane osobowe w celu ustalenia, wykonania lub obrony swoich praw.

 

 1. Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych

ADO oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) 
oraz Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia ustawa z dnia 24 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018., poz. 1000) oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

Aby zapewnić bezpieczeństwo danych używam zabezpieczeń takich jak:

 • ograniczenie dostępu jedynie dla współpracowników, którzy potrzebują go do wykonywania swoich obowiązków służbowych;
 • korzystam ze sprzętów elektronicznych gwarantujących spersonalizowane zabezpieczenia oraz szaf zamykanych na klucz;
 • zapory sieciowe i szyfrowanie danych podczas przesyłu za pomocą protokołu Comodo SSL PositiveSSL.

 

Jednak mimo podjęcia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony danych osobowych, nie mogę zagwarantować bezpieczeństwa jakichkolwiek danych osobowych przesyłanych przez Internet do ADO.

 

 1. Jak długo przetwarzam dane osobowe

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez następujące okresy:

 1. a)  dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy (pisemnej / ustnej) o świadczenie usług będą przechowywane przez okres jej trwania, a po jego upływie przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu tejże umowy;
 2. b)  dane osobowe zawarte i utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych, tj. do upływu okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych, co może być w stosownych wypadkach przedłużone o okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych.
 3. c)  dane osobowe przetwarzane w realizacji prawnie uzasadnionych Interesów Administratora będą przechowywane do czasu zrealizowania tego interesu lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

 

 1. Informacje handlowe i powiadomienia.

Będę przesyłać Państwu odpowiednie oferty i informacje o moich usługach na wiele sposobów, w tym pocztą elektroniczną, ale tylko wtedy, gdy wcześniej wyrażą Państwo zgodę na otrzymywanie tych informacji marketingowych. W dowolnym czasie istnieje możliwość zmiany swojego wyboru preferencji marketingowych za pośrednictwem kontaktu: kontakt@boguslawagontarz.pl

 

 1. Prawa osób, których dane są przetwarzane.
 • Masz prawo do wglądu w swoje dane osobowe, które przechowuje.
 • Jeśli uważasz, że posiadam niedokładne lub brakujące informacje na Twój temat, daj mi znać, a ja to poprawię. Masz prawo do poprawienia swoich danych.
 • Prawo do sprzeciwu: rozpatrzę sprzeciw ogólny wobec wykorzystania przeze mnie Twoich danych osobowych. Jeśli Twoje prawa przeważają nad moimi interesami w korzystaniu z Twoich danych osobowych, wtedy na Twoją prośbę albo ograniczę ich przetwarzanie albo je usunę.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych masz, m.in. gdy:
 • złożyłeś pisemny sprzeciw ogólny na adres ADO;
 • kwestionujesz dokładność danych osobowych, które przechowuję;
 • wykorzystałam Twoje dane osobowe bezprawnie, ale nie chcesz, abymy je usunęła.
 • Prawo do usunięcia danych. Istnieje kilka sytuacji, w których możesz zlecić mi usunięcie Twoich danych osobowych, w tym (ale nie tylko):
 • nie muszę już przechowywać Twoich danych osobowych;
 • z powodzeniem złożyłeś sprzeciw ogólny;
 • wycofałeś zgodę na wykorzystywanie przez ADO danych osobowych (a ADO nie mam żadnych innych powodów, aby z nich korzystać);
 • bezprawnie przetworzyłam Twoje dane osobowe.
 • Prawo do przenoszenia danych. Jeśli chcesz otrzymać kopię danych osobowych, które posiadam o Tobie, skontaktuj się ze mną.
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Chciałabym móc rozwiązać wszelkie Państwa wnioski i uwagi, jednakże mają Państwo również prawo złożyć skargę bezpośrednio lokalnemu organowi nadzorczemu jeśli uważacie, że przetwarzam dane osobowe niezgodnie z prawem. Strona internetowa Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO: https://www.uodo.gov.pl)

 

Użytkownik może realizować swoje prawa wskazane powyżej pisemnie na dane kontaktowe ADO.

 

 1. Dane kontaktowe ADO.

Jeśli masz pytania dotyczące sposobu gromadzenia, przechowywania i wykorzystywania danych osobowych, skontaktuj się:

Gabinet Psychoterapii i Rozwoju PRZYSTANEK EMPATIA – Bogusława Gontarz,

 1. Antoniego Słonimskiego 5/12, 80-280 Gdańsk

Telefon: 795 782 827

E-mail: kontakt@boguslawagontarz.pl

 

 1. Zmiany Polityki Prywatności i cookies
 1. ADO zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności i cookies, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane na stronie internetowej ADO, jak również w celu usprawnienia działania strony internetowej ADO.
 2. Polityka została ostatnio zaktualizowana: 15.09.2019r.